Головна

Управління змінами та інновації – це економічний науково-практичний журнал, заснований у 2021 році Національним університетом «Запорізька політехніка»

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1761 від 23.05.2024 року

Ідентифікатор медіа: R30-04278

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України від 7 квітня 2022 року № 320 (Додаток 2)

ISSN друкованої версії журналу: 2786-5703

ISSN електронної версії журналу: 2786-5711

Періодичність видання: 6 разів на рік

Мова видання: українська, англійська

Журнал включено до наукометричних та реферативних баз даних: Index Copernicus; Google Scholar; Crossref; НБУ ім. В.І. Вернадського

Галузь науки: економічні

Спеціальності: 051 – Економіка; 071 – Облік і оподаткування; 072 – Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок; 073 – Менеджмент; 292 – Міжнародні економічні відносини

Метою журналу є розширення простору публічної наукової комунікації серед науковців, викладачів, здобувачів вищої освіти Національного університету «Запорізька політехніка» та всіх зацікавлених учасників наукового пошуку в галузі економіки, стратегічного та інноваційного менеджменту, управління змінами. Висвітлення сучасних напрямів, концепцій менеджменту та економіки, наповнення якісним змістом наукової дискусії. Також, розповсюдження вітчизняного та закордонного досвіду в управлінні економічними процесами з урахуванням сучасних інформаційних технологій, оприлюднення результатів емпіричних та теоретичних досліджень науковців, які займаються питаннями економіки, обліку і оподаткування, фінансів, банківської справи та страхування, менеджменту, маркетингу, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, міжнародних економічних відносин. Використовуючи переваги міждисциплінарного характеру, видання сприяє розвитку економічної та управлінської наукової думки, шляхом обміну актуальною науковою інформацією.

Завдання журналу:
- висвітлення актуальних проблем економіки, теорії та практики управління в умовах сталого розвитку, глобальних трансформацій, діджиталізації;
- розгляд тенденцій глобального, національного та регіонального розвитку та тактики управління економічними процесами;
- узагальнення досвіду економічних та політичних реформ;
- залучення до обговорення актуальних наукових проблем вчених, спеціалістів, керівників;
- підвищення рівня економічної та управлінської науки, а також створення унікальної науково-практичної платформи для висвітлення актуальних тенденцій і перспектив інноваційних трансформацій в економіці та управлінні, вільного обміну думками через публікацію відповідних наукових матеріалів.

Тематичні розділи журналу: 

1. Економіка.
2. Облік і оподаткування.
3. Фінанси, банківська справа та страхування.
4. Менеджмент.
5. Міжнародні економічні відносини.

Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з нашим виданням та пропонуємо опублікувати Ваші статті. Це видання розраховане не тільки для науковців, а й для практиків, які черпають із нього чимало корисного для своєї діяльності.