Редакційний штат

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:

Пуліна Тетяна Веніамінівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, професор кафедри менеджменту, директор бізнес-інкубатору Національного університету «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Україна.
E-mail: pulina@politehnica.zp.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2672-8281
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219483688

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Андрусів Уляна Ярославівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри теорії економіки та управління Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, м. Івано-Франківськ, Україна.
E-mail: andrusiv@politehnica.zp.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1793-0936
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219908854
Web of Science ResearcherID: E-5143-2019

Андрющенко Ірина Євгеніївна, доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Національного університету «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Україна.
E-mail: andriushchenko@politehnica.zp.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7421-2231
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215421064

Антонюк Катерина Іванівна, доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин Національного університету «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Україна.
E-mail: antoniuk@politehnica.zp.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8568-5085

Буканов Григорій Миколайович, доцент, кандидат політичних наук, доцент кафедри конституційного, адміністративного та трудового права Національного університету «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Україна.
E-mail: bukanov@politehnica.zp.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5398-5953

Васильєва Олена Олексіївна, кандидат фізико-математичних наук, доцент, декан факультету міжнародного туризму та управління персоналом Національного університету «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Україна.
E-mail: vasylieva@politehnica.zp.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2859-3592
Web of Science ResearcherID: AAN-9617-2021

Ґудзь Петро Васильович, доктор економічних наук, професор, директор Економіко-гуманітарного інституту Національного університету «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Україна.
E-mail: gudz@politehnica.zp.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7604-549X
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210954368
Web of Science ResearcherID: AAE-8117-2020

Єлісєєва Оксана Костянтинівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри статистики, обліку та економічної інформатики Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна.
E-mail: yelisieieva@politehnica.zp.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4907-5700
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56444426100
Web of Science ResearcherID: U-1632-2017

Зоря Олександра Павлівна, кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри облік і оподаткування Національного університету «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Україна.
E-mail: zoria@politehnica.zp.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6247-0145

Карпенко Андрій Володимирович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки та митної справи Національного університету «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Україна.
E-mail: karpenko@politehnica.zp.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5717-4349
Web of Science ResearcherID: V-6493-2018

Лазнева Ірина Олександрівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри кафедри міжнародних економічних відносин Національного університету «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Україна.
E-mail: lazneva@politehnica.zp.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4414-7437

Лищенко Олена Германівна, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри обліку і оподаткування Національного університету «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Україна.
E-mail: lyshchenko@politehnica.zp.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9211-9567
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216150601

Матвейчук Людмила Олександрівна, доктор наук з державного управління, кандидат економічних наук, доцент, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам'янець-Подільський, Україна.
E-mail: matveichuk@politehnica.zp.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2989-6002

Нечаєва Ірина Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту Національного університету «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Україна.
E-mail: nechaieva@politehnica.zp.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3429-7255

Панченко Ольга Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування Національного університету «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Україна.
E-mail: panchenko@politehnica.zp.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5357-8039

Прушківська Емілія Василівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Національного університету «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Україна.
E-mail: prushkivska@politehnica.zp.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4227-8305

Соколова Юлія Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу та логістики Національного університету «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Україна.
E-mail: sokolova@politehnica.zp.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1352-0147
Web of Science ResearcherID: X-4813-2019

Тесленок Ірина Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту Національного університету «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Україна.
E-mail: teslenok@politehnica.zp.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8495-5167

Фатюха Наталія Георгіївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Національного університету «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Україна.
E-mail: fatiukha@politehnica.zp.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1026-6713

Шитікова Лариса Віталіївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту Національного університету «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Україна.
E-mail: shytikova@politehnica.zp.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1587-8209

Шмиголь Надія Миколаївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту Національного університету «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Україна.
E-mail: shmyhol@politehnica.zp.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5932-6580
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208319980

Polcyn Jan, кафедра маркетингу, Сумський державний університет, Україна.
E-mail: polcyn@politehnica.zp.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7847-2743
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191345271
Web of Science ResearcherID: C-2711-2014

Łuczka Władysława, Doctor of Economic Sciences, Professor, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznan, Poland.
E-mail: łuczka@politehnica.zp.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1997-8119
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216846202

Pawliszczy Dariusz, PhD, Gromadka Commune Office, Poland.
E-mail: pawliszczy@politehnica.zp.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1328-7891
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201502714