РЕГУЛЯТОРНА КОНВЕРГЕНЦІЯ КРАЇН-ЧЛЕНІВ ЄС

  • О.І. Заяць ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
  • Т.В. Ярема ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
  • М.М. Чорномаз ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Ключові слова: конвергенція, інтеграція, співробітництво, конкуренція, конкурентоспроможність, цифровізація

Анотація

У статті розглянуто основні шляхи формування у Європейському Союзі нових інституцій конвергентної взаємодії. Ідентифіковано, що регуляторна конвергенція може виходити за межі контролю над рухом товарів і спільної економіко-торговельної політики Європейського Союзу щодо третіх країн. Визначено, що особливе місце у сучасній конвергентно-інтеграційній політиці ЄС посідає конкурентне регулювання у контексті розвитку секторальних взаємозв’язків при створенні інноваційних союзів європейського наукового простору. Обґрунтовано, що на особливу увагу заслуговує концепція “технологічного суверенітету”, оскільки вона інтегрує проблеми розвитку технологій та забезпечення суверенітету держави в єдину аналітичну категорію. Виявлено, що стратегічною метою Європейського Союзу є підвищення його ролі як глобального актора.

Посилання

Rüland J. Inter- and Transregionalism: Remarks on the State of the Art of a New Research Agenda. University of Freiburg. 2002. URL: https://openresearch-repository.anu.edu.au/bitstream/1885/41664/3/ruland2.pdf

Teh R., Prusa T. & Budetta M. Trade remedy provision in regional trade agreements. World Trade Organization. 2007. DOI: https://doi.org/10.30875/79daa09a-en

Харкова Л. Сучасні поглиблені та розширені митні союзи. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2013. № 4 (69). С. 46–52. URL: http://zt.knute.edu.ua/files/2013/4(69)/uazt_2013_4_8.pdf

European Commission Europe 2020 Flagship Initiative Innovation Union. URL: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0546:FIN:en:PDF

European Commission Europe 2020 A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex:52010DC2020

European Commission Shaping Europe’s digital future. 2020. URL: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-shaping-europes-digital-future-feb2020_en_4.pdf

World Trade Organization Economic resilience and trade. World trade report. 2021. URL: https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/wtr21_e/00_wtr21_e.pdf

Diez Т. Normative power as hegemony. Cooperation and Conflict. 2013. Vol. 48. P. 194–210. DOI: https://doi.org/10.1177/0010836713485387

Council of the European Union Cybersecurity: Council adopts conclusions on the EU’s cybersecurity strategu. 2021. URL: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/03/22/cybersecurity-council-adopts-conclusions-on-the-eu-s-cybersecurity-strategy/

Commission of the European Communities An energy policy for Europe. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0001&from=EN

European Commission Energy Union Package. URL: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1bd46c90-bdd4-11e4-bbe1-01aa75ed71a1.0001.03/DOC_1&format=PDF

United Nations Handbook of statistics. 2019. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/tdstat44_en.pdf

Gasho E., Kiseleva A., Romanov G. Hybrid energy systems based on renewable energy sources in various climate zones. Journal of Physics: Conference Series. 2020. DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/1683/5/052035

Rüland J. (2002) Inter- and Transregionalism: Remarks on the State of the Art of a New Research Agenda. University of Freiburg. Available at: https://openresearch-repository.anu.edu.au/bitstream/1885/41664/3/ruland2.pdf

Teh R., Prusa T. & Budetta M. Trade remedy provision in regional trade agreements. World Trade Organization. DOI: https://doi.org/10.30875/79daa09a-en

Kharkova L. (2013) Suchasni pohlybleni ta rozshyreni mytni soiuzy. Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo. № 4 (69). S. 46–52. Available at: http://zt.knute.edu.ua/files/2013/4(69)/uazt_2013_4_8.pdf

European Commission Europe 2020 Flagship Initiative Innovation Union. Available at: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0546:FIN:en:PDF

European Commission Europe 2020 A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex:52010DC2020

European Commission Shaping Europe’s digital future. 2020. Available at: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-shaping-europes-digital-future-feb2020_en_4.pdf

World Trade Organization Economic resilience and trade. World trade report. 2021. Available at: https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/wtr21_e/00_wtr21_e.pdf

Diez Т. (2013) Normative power as hegemony. Cooperation and Conflict. Vol. 48. P. 194–210. DOI: https://doi.org/10.1177/0010836713485387

Council of the European Union Cybersecurity: Council adopts conclusions on the EU’s cybersecurity strategu. 2021. Available at: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/03/22/cybersecurity-council-adopts-conclusions-on-the-eu-s-cybersecurity-strategy/

Commission of the European Communities An energy policy for Europe. Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0001&from=EN

European Commission Energy Union Package. Available at: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1bd46c90-bdd4-11e4-bbe1-01aa75ed71a1.0001.03/DOC_1&format=PDF

United Nations Handbook of statistics. 2019. Available at: https://unctad.org/system/files/official-document/tdstat44_en.pdf

Gasho E., Kiseleva A., Romanov G. (2020) Hybrid energy systems based on renewable energy sources in various climate zones. Journal of Physics: Conference Series. DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/1683/5/052035

Опубліковано
2023-05-31
Як цитувати
Заяць, О., Ярема, Т., & Чорномаз, М. (2023). РЕГУЛЯТОРНА КОНВЕРГЕНЦІЯ КРАЇН-ЧЛЕНІВ ЄС. Управління змінами та інновації, (6), 48-52. https://doi.org/10.32782/CMI/2023-6-9
Розділ
Міжнародні економічні відносини