РЕГУЛЯЦІЯ ТА ДЕРЕГУЛЯЦІЯ: БАЛАНС МІЖ КЕРОВАНІСТЮ ТА СВОБОДОЮ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ключові слова: регуляція, дерегуляція, організаційно-економічний механізм, регуляторна політика

Анотація

У статті досліджено стан та проблеми дерегуляції, визначено напрями стратегії формування організаційно-економічного механізму забезпечення ефективної регуляторної політики в АПК України. В її основі покладені принципи та стратегічні напрямки регуляторної політики України в умовах сталого розвитку; організаційно-правові аспекти прийняття регуляторних рішень законодавчою та виконавчою владою в Україні, а також координаційні механізми, в основі яких задіяна Державна регуляторна служба. Доведено, що стратегія повинна містити у своєму складі комплекс практичних заходів організаційно-економічного характеру, а також регуляторних заходів, які розповсюджуються як на всю економіку України в цілому, так й на підприємства агропромислового комплексу окремо, в межах визначених принципів. Визначено, що до загальних організаційно-економічних заходів слід віднести: впровадження методу дерегуляції «регуляторна гільотина» для швидкого перегляду та максимального скасування існуючих адміністративних обмежень; приведення наступних регуляторних актів до вимог ЄС зі створенням відповідного реєстру у відкритому доступі. Доведено, що даний процес повинний відбуватись у повній відповідності до діючого алгоритму прийняття та відстеження регуляторних актів, з залученням всіх зацікавлених осіб. Також, слід виходити з існуючого координаційного механізму, з метою недопущення створення додаткових організаційних структур у формі спеціальних комісій, служб чи комітетів для запобігання ручного керування.

Посилання

Vozna, Y.I. (2022). Foreign Experience of Business Deregulation in the Context of Ukrainian Realities. Dnipro Scientific Journal of Public Administration, Psychology, Law, 2, 98–103. DOI: https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.2.16

Gafurova, O.V., Marchenko, S.I. (2021). Legal Foundations of Agrarian Business Deregulation in Ukraine. Scientific and Practical Journal "Law, Human, Environment", 12(3), 40–45. DOI: http://dx.doi.org/10.31548/law2021.03.005

Kizym, M.O., Ivanov, Y.B., Zinchenko, V.A., Ivanova, O.Y., Chechetova-Terashvili, T.M. (2014). Deregulation of the Economy: Problems and Prospects. Monograph. Kharkiv: VD "Inzhek".

Lesko, O.Y., Glushchenko, L.D., Meshcheryakova, T.K. (2016). Deregulation of Entrepreneurial Activities and Improvement of Business Conditions in Ukraine. Bulletin of VPI, 1, 58–64. Retrieved from: https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/1877

Petrunenko, Y.V. (2019). Deregulation of Economic Activities as a Process of Optimal Alignment of Public and Private Interests. Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Series: Law, 1(55), 157–160. Retrieved from: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/34844

Smolin, G.V. (2008). Economic and Legal Foundations of Regulation and Deregulation of Economic Activities. Socio-Economic Issues of the Modern Period of Ukraine, 6(74), 130–138.

Shmyhol, N.M. (2022). Assessment of Organic Farming Development in Ukraine and Poland. Management of Changes and Innovations, 3, 48–54.

Lykholat, S.M., Bilynska-Slotylo, S.B. (2005). Development of the Deregulation Process of Entrepreneurial Activity in Ukraine. Collection of Scientific and Technical Works "Scientific Bulletin", 15(4), 251–253.

Pylyavets, V., Hrynyk, O. (2022). Deregulation as a Supporting Lever for Business in Times of War. Economy and Society, 42. Retrieved from: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1678

Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Regarding Simplification of Business Conditions (Deregulation)" No. 191-VIII dated February 12, 2015. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/191-19#Text

Implementation of Deregulation in European Countries and in Ukraine. Informational Reference prepared by the European Information and Research Center of USAID. Retrieved from: http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/29429.pdf

Ksenofontov, M.M., Ivan'ko, A.V. (2015). Deregulation of Economic Activities in the Agricultural Sector: Stages, Industry Specifics, Mechanisms. Economic Analysis: Collection of Scientific Papers, 21(2), 122–127. (in Ukrainian)

Опубліковано
2023-05-31
Як цитувати
Шмиголь, Н., Антонюк, А., Шмиголь, Є., & Кузьмін, В. (2023). РЕГУЛЯЦІЯ ТА ДЕРЕГУЛЯЦІЯ: БАЛАНС МІЖ КЕРОВАНІСТЮ ТА СВОБОДОЮ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Управління змінами та інновації, (6), 44-47. https://doi.org/10.32782/CMI/2023-6-8